Ngày: Tháng Một 3, 2023

Nguyễn Nghĩa Thịnh Cùng Ban Lãnh Đạo Công Ty Tân Việt Sơn Tham Quan Nhà Máy HYOSUNG Cái MépNguyễn Nghĩa Thịnh Cùng Ban Lãnh Đạo Công Ty Tân Việt Sơn Tham Quan Nhà Máy HYOSUNG Cái Mép

Công ty Tân Việt Sơn nói chung và ông Nguyễn Nghĩa Thịnh – Tổng Giám Đốc công ty luôn dành thời gian để tham quan học hỏi những công nghệ